Origens

Plànol de la zona

 

   Mapa de les Terres de l'Ebre

La Companyia de Jesús a Espanya estava constituïda per una sola província fins que el 1863 es divideix en dues : Castella i Aragó.

La província d’Aragó comprenia el principat de Catalunya, les Illes i els regnes d’Aragó i València a Espanya, i a Sud-Amèrica : Uruguai, Paraguai, Xile, Argentina, i Filipines, on van anar molts missioners.

El 1864 s'estableixen a les Terres de l’Ebre els primers jesuïtes per una curta estada.