Les Institucions de l'Observatori de l'Ebre

Col·legi Màxim i Observatori de l'Ebre a Roquetes

Vista General del Col·legi Màxim i l'Observatori de l'Ebre a Roquetes

El curs 1905-1906 el filosofat sencer es va reunir a la casa de Sant Josep de Roquetes, convertint-se en un centre plural  on també es pretenia demostrar que la religió, la filosofia i la ciència eren compatibles.

La missió que es va plantejar la Companyia de Jesús va ser molt ambiciosa tant en el seu treball pastoral, com social, de formació i treball científic.