La divulgació

Revista Ibérica

La divulgació

Pocs anys després de la fundació de l'Observatori s'inicià la tasca de divulgació científica amb l'edició de la revista Ibérica. 

Ibérica: el progreso de las ciencias y sus aplicaciones, va ser una revista d'alta divulgació científica.

Fou la primera revista de divulgació cièntífica i tecnologica de l'Estat, creada amb aquesta finalitat a l'Observatori de l'Ebre. L'any 1925 la revista es tral·ladà a Barcelona i allà continuà el seu camí, aconseguint allargar la seva vida fins el desembre de l'any 2004.

Podeu trobar la revista completa en el fons de la Biblioteca de l'Observatori de l'Ebre, i actualment en format digital de l'any 1913 a 1920 a la Memòria Digital de Catalunya

 

Divulgació de la ciència a l'Observatori de l'Ebre

Al llarg d’aquests més de 100 anys l'Observatori de l'Ebre ha anat evolucionant, però ha continuat fent recerca i divulgació.

La divulgació de la ciència utilitza els nous mitjans que ofereixen les tecnologies actuals:  fent cursos, conferències  i tallers.

Imparteix cursos de màsters i doctorat dins la URL.

http://www.obsebre.es