La Facultat de Filosofia

Col·legi Màxim a Roquetes

Col·legi Màxim a Roquetes

A partir  de la darrera dècada del segle XIX comença un plantejament més obert amb un esperit més crític dins el Col·legi Màxim, tant en el camp de la Teologia com en el  de la Filosofia.

Això va comportar que dins dels estudis de filosofia  s’estudiaren cada cop amb més interès  les Ciències Naturals.  Aquest nou plantejament va ajudar a que naixessin els tres instituts de recerca científica a les Terres de l’Ebre:  l’Observatori de l’Ebre, el Laboratori Químic i el Laboratori Biològic.