Biblioteques dels jesuïtes

Llibre antic

Missale Romanum, 1484

Des dels seus inicis un dels objectius de la Companyia de Jesús fou de disposar de bones biblioteques.

A les Terres de l'Ebre junt amb la biblioteca de l'Observatori de l'Ebre, van néixer les biblioteques del Col·legi Màxim dels jesuites, que després van anar a Sarrià i més tard a Sant Cugat del Vallés. Es a dir, que l'actual Biblioteca Borja de Sant Cugat i la de l'Institut Químic de Sarrià tenen els seus orígens a les Terres de l'Ebre.

Llibre de magnetisme

Arte magnetica d'A. Kircher, S. J. 1654

Actualment dins la Xarxa de Biblioteques de la Universitat Ramon Llull es reuneix els fons d'aquestes biblioteques de la Companyia de Jesús, així com, el fons de la biblioteca del col·legi dels jesuïtes de Betlem de les Rambles de Barcelona, que s'havia fundat el 1544 dedicat a l’ensenyament superior de Telogia i Filosofia. Una rica biblioteca que va passar al Seminari Diocesà de Barcelona inclosa a la xarxa de la URL.