Monografies: Salvador Espriu i la Bíblia

Des de l'estudi pioner de Josep M. Castellet, Iniciació a la poesia de Salvador Espriu (1971), s'ha posat de relleu la influència de la Bíblia i de la tradició mística jueva en l'obra espriuana: els títols d'algunes de les obres, les citacions que encapçalen i clouen alguns dels seus llibres, o els antropònims i topònims bíblics que apareixen arreu en són testimoni. Dolors Bramon hi va dedicar un article a Serra d'Or, centrat en el llibre Setmana Santa (1971); Rosa M. Delor se n'ha fet ressò en els seus estudis, i ha destacat, com a fonts inspiradores d'Israel (1929), la Vulgata, la traducció de la Bíblia de Cipriano de Valera i una obra de Gabriel Miró, Figuras de la pasión.

En aquesta secció hem volgut fer visible aquesta influència, a través de les cobertes i portades dels llibres, de la reproducció del text "Per al llibre de salms d'aquests vells cecs" (publicat primer a Qüestions de Vida Cristiana, el 1967) i de  l'article de Dolors Bramon.

 

 

Monografies: Salvador Espriu i la Bíblia