Entrevista nº 4

Entrevista nº 4

 

LL.S.B, “La entrevista de hoy. Al habla con Salvador Espriu”, La Vanguardia, 17 febrer 1966, p. 59.