Entrevista nº 39

Entrevista nº 39

Santiago Ramentol, “Espriu veu el món abocat a l’holocaust”, El Periódico, 23 setembre 1983.