Entrevista nº 37

Entrevista nº 37

Autor desconegut, “Conversa amb l’escriptor català Espriu: No m’he proclamat mai ateu, sinó agnòstic”, Avui, 1 octubre 1982.