Entrevista nº 36

Entrevista nº 36

Mary Mérida,Salvador Espriu habla de política”, La Vanguardia, 26 setembre 1982.