Entrevista nº 34

Entrevista nº 34

Montse Armengou, “Salvador Espriu: l’ordre, el rigor, l’art i el plaer de la conversa amb el vell vençut”, El Món, 9 setembre 1982, pp. 26-27.