Entrevista nº 24

Entrevista nº 24

 Joan Barcón, “Salvador Espriu: El català no és una llengua moribunda, i 3”, El Correu del dijous, 26 maig 1977.