Entrevista nº 23

Entrevista nº 23

Joan Barcón, “Salvador Espriu: Visió de la política de Catalunya, 2”, El Correu del dijous, 19 maig 1977.